Zastupitelstvo

Nové ZO Habartice, po Ustavujícím zasedání ZO dne 31. 10. 2018

starosta obce v období r. 2018 až 2022
Ing. Bc. Stanislav Briestenský
mobil 606 414 809
e-mail: briestensky@obechabartice.cz

neuvolněný místostarosta
Milan Svoboda 
mobil 606 976 363
e-mail: jombes@seznam.cz

dalšími členy ZO a členy výborů ZO se stali
pan Arnošt Beran, předseda finančního výboru ZO
pan Jan Velzel,
předseda kontrolního výboru ZO
paní Zuzana  Bařinová
paní Mgr. Naďa Beranová
paní Pavlína Bláhová
pan Martin Sedláček
pan Bohumil Tůma