Zastupitelstvo

Nové ZO Habartice po ustavujícím zasedání ZO dne 19.10.2022 v období 2022 až 2026

starosta obce
Ing. Bc. Stanislav Briestenský
mobil 606 414 809
e-mail: briestensky@obechabartice.cz

neuvolněný místostarosta
Milan Svoboda 
mobil 606 976 363
e-mail: jombes@seznam.cz

dalšími členy ZO a členy výborů ZO se stali
Bc. Tomáš Richtr, předseda finančního výboru ZO
Robert Jedlan,
předseda kontrolního výboru ZO
pan Filip Demčák
paní Andrea Kurková
pan Martin Sedláček
pan Bohumil Tůma
pan Mgr. Bc. Jan Velzel, MBA.