Urząd Gminy, kontakty

Urząd Gminy

Adres: Obec Habartice u Frýdlantu v Čechách čp. 191 463 73 
Telefon: +420 482 345 024 
Fax: +420 482 345 024
ID skrzynki danych: 57vbk32
REGON: 00262790
Bank: KOMERČNÍ BANKA pobočka Frýdlant 
nr rachunku: 6328461/0100 

Godziny urzędowe:
Poniedziałek 8,15 – 17,15 
Wtorek 8,15 – 14,45 
Środa 8,15 – 17,15 
Czwartek 8,15 – 14,45 
Piątek 8,15 – 14,45

Burmistrz: Ing.Bc.Stanislav B r i e s t e n s k ý 
Telefon: +420 482 345 055
e-mail: starosta@obechabartice.cz

Wiceburmistrz: František K r y š p í n
Telefon: +420 720 319 319
E-mail: janvelzel@seznam.cz 

Rada Gminy
pan Arnošt B e r a n
pan Filip D e m č á k
pan Petr R a b i ň á k
pan Milan S v o b o d a 
pan Tomáš S v o b o d a
pan Jan V e l z e l
pan Bc. Lukáš V o c á s e k

Komisja ds. finansów
Przewodniczący: Arnošt B e r a n 

Komisja ds. kontroli
Przewodniczący: Jan V e l z e l