znak obce

úřední e-deska

menu

úvodní stránka
naše obec
kontakty
zastupitelstvo
ZŠ a MŠ
úřední hodiny
krizové řízení
ubytování
fotogalerie
formuláře
knihovna
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek

Zelená obec

Zelená obec

FRYSKO

historické snímky

Free-Time
naše obec


Zdejší kraj byl díky kupecké cestě vedoucí do „Lužice“ osídlen daleko před 10 stoletím ( zmínka : l.p.968 přešlo farnictví z míšeňského na závidovské). V roce 1278 padla obec k Frýdlantskému panství Biebrstejnům. Prvá soudní zmínka je z roku 1399, kdy byl popraven ve Zhořelci /dnes Görlitz BRD/ 16.9.1399 známý lupič a lapka - pán zdejšího Dol.dvora 
/ později rychtářského domu – dnes čp.22 rest.Zámecký dvůr/ Nickel Tschernhasen. Původní název Ebersdorf byl odvozen od jména držitele lenní tvrze ( místo dnešního domu čp.79- tzv. Ovčárny) a Horního dvora Eberharda , zbrojíře frýdlantských pánů . Největší počet obyvatel je na počátku 20. století a to přes 1500 obyvatel. V obci stála textilka " Müller a comp., která zaměstnávala až 2000 osob. Za prvé republiky se užívaly oba názvy obce .Po roce 1945 byl staven jen český název obce =Habartice.V šedesátých letech min.století byl přidán , pro rozlišení, dodatkem " u Frýdlantu v Čechách", který se však běžně neužívá.
Obec se nachází v průměrné nadmořské výšce 240 m.n.m v mírném až klidném pásmu za horami. Z tohoto důvodu je zde zcela jiné počasí a mnohem tepleji než-li v Liberci či Jablonci. Obec stojí v přímém doteku s městem Zawidów Polské republice/dříve Seidenberk../ 4-6 tis. obyvatel/. Obě sídla rozděluje jen „Kočičí potok“. 
V obci se od 21.12.2007 nachází dva hraniční přechody. Hlavní přechod / volný hraniční průjezd / je ustaven pro : pěší, osobní vozidla, autobusy a nákladní vozidla do 12 tun, druhý do 3,5 t. V okolí jsou: rybníky a pstruhové vody, lesní koupaliště, cyklotrasa " Pašerácká II", sportovní hřiště a víceúčelová sokolovna, 2 restaurace, herna s barem, ubytování pro turisty, malé prodejny: od základních potravin, textil a obuv,elektronika, zboží smíšené vč. dvou vietnamských prodejen a směnárna . Další široké služby a obchody dnes najdeme v sousedním městě Zawidówě. V obci je mateřská a základní škola do 5 třídy ve společném objektu , kompletně zrekonstruovaném v roce 2006. Okolní lesy jsou každoročně plné hub. Obec je pokryta 100% veř.vodovodem a ke každému domu vede zpevněná asfaltová komunikace. Část obce je s kanalizací( 1,2 km), prozatím jen pro povrchové vody a objekty s domovní ČOV. 
K obci Habartice byla dne 25.dubna 1952 sloučena obec Háje . V době perestrojky se její název, asi z úsporných hledisek, změnil na Háj. Tato je vzdálena od centra 1,5 km a žije zde skutečně 12 obyvatel trvale (20 hlášených). Ostatní domy jsou rekreační. Osada je perlou klidu a odpočinku.Vyhnula se jí nejen třicetiletá válka , ale i jiné velké změny světové a státotvorné.
P r.1989 sem nezajíždí ani autobus, zrušena byla i pojízdná prodejna , zásobování vodou se děje z domovních studen. Zrekonstruovány byly pouze světla a komunikace , připravuje se rekonstrukce elektrických sítí. O katastr obce mají eminentní zájem stavitelé větrných elektráren. tyto by měly stát nejméně 800 m od osídlení. 
A tak i když nám metál nikdo zatím nedal ,my víme, že " Habartice jsou nejkrásnější obec v republice". RÁDI VÁS U NÁS UVÍTÁME! 
 

naše obec

naše obec

Projekt Bezpečná doprava v Obci Habartice

polski

nové fotografie

Rekonstrukce zvonice Habartice

Masopust

Opravy z FONDU SOLIDARITY 2013

Povodeň 2010

Základní škola
základní škola

historické snímky ...

historické snímky