znak obce

úřední e-deska

menu

úvodní stránka
naše obec
kontakty
zastupitelstvo
ZŠ a MŠ
úřední hodiny
krizové řízení
ubytování
fotogalerie
formuláře
knihovna
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek

Zelená obec

Zelená obec

FRYSKO

historické snímky

Free-Time
formuláře


 

Další informace k žádostem
PRO VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA SPORTOVNÍ A ZÁJMOVÉ AKTIVITY
ŽÁDOST O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK
Žádost a protokol o nahlížení
Žádost o vrácení přeplatku – poplatku za odvoz odpadu
ŽÁDOST o dodatečné povolení zvláštního užívání MK
ŽÁDOST o povolení provádět stavby, zařízení nebo terénní úpravy v ochranném pásmu místní komunikace
ŽÁDOST O POVOLENÍ zvláštního užívání MK
ŽÁDOST O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE
ŽÁDOST O POVOLENÍ UZAVÍRKY PROVOZU
ŽÁDOST O POVOLENÍ „ sjezdu „ připojení komunikace nebo sousední nemovitosti k místní komunikaci
NAŘÍZENÍ o povinnostech zajištění požární hlídky
Žádost o povolení tomboly
Splnění oznamovací povinnosti k poplatku za znečišťování ovzduší 
Oznámení a žádost o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les
ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU

 

 

 

 

 

 

 

  

naše obec

naše obec

Projekt Bezpečná doprava v Obci Habartice

polski

nové fotografie

Rekonstrukce zvonice Habartice

Masopust

Opravy z FONDU SOLIDARITY 2013

Povodeň 2010

Základní škola
základní škola

historické snímky ...

historické snímky